ZoBL4Vb59o
top of page

היפוך קיבה

בכלבים בד"כ עם בית חזה עמוק כגון דני ענק ושאר הכלבים הגדולים (למרות שהתופעה נצפתה בשרפה וכלבים קטנים גם כן ) בשל המקום שיש לקיבה "לזוז" תתכן תופעה של סיבוב הקיבה על צירה כאשר הושט ויציאת המעי מסתובבים על צירם ונסתמים. הקיבה מתנפחת בד"כ הכלב מנסה להקיא ומקציף ולא מצליח. זהו מקרה חירום שכדאי להגיב עליו מידית אחוזי התמותה גבוהים. יש לייצבו מהשוק לנקז את הגז מהקיבה , ולהיכנס לניתוח במהרה

bottom of page