ZoBL4Vb59o
top of page

בעיות לב בכלבים 

אי ספיקה של מסתם מטרלי

 

ליקוי במסתם המיטרלי הממוקם בין עליה שמאלית לחדר שמאל בלב. כתוצאה מליקוי הסוגרים במסתם נוצר דלף של דם מחדר שמאל לעלייה שמאלית בעת סיסטולה. (בעת סיסטולה עולה הלחץ בחדר שמאל ,מפל לחצים בין החדר לעליה גורם לזרימת דם בכיוון העלייה. תפקידו של המסתם המיטרלי למנוע את הזרימה לכיוון זה).

 

זו הסיבה השכיחה ביותר לתפקוד לב לקוי בכלבים קטנים ,נראה יותר בזכרים מאשר נקבות, הסיבה אינה ידועה

הטפיל

bottom of page