ZoBL4Vb59o
top of page

כלבת והעברת בעלות

על כל כלב חלה חובת  חיסון כלבת ושיבוב בשבב אלקטרוני תת עורי מגיל 3 חודשים. השבב אינו שבב GPS והוא מעין תעודת זהות מספרית לכלב כדי לזהותו ולקשרו לבעליו

מאחר ולכל כלב זהות בלעדית דרך מספר השבב, והוא קשור לבעליו דרך רישומי העירייה, יש להעביר בעלות כאשר מוסרים את הכלב למישהו אחר. העברת בעלות הינה דרך טופס העברת בעלות שצריך למלאו ולצרף צילומי תעודות זהות המוסר והקונה. 

bottom of page