ZoBL4Vb59o
top of page

הכשות נחש

הכשות נחש קורות בעיקר בזמן הטיול. כלבים מוכשים בשפתיים וברגליים הקדמיות בעוד שחתולים בגוף וברגלים הקדמיות.

 

לאחר ההכשה בעל החיים מפתח בצקת ענקית הגוררת

התנפחות הראש או הגפה למימדי ענק

 

יש לרוץ לוטרינר מיידית לקבלת טיפול תומך ובעת הצורך אנטי ונין  

bottom of page