ZoBL4Vb59o
top of page

מרפאה וטרינרית Dr Siton 

הצוות שלנו - רופאים ואחים / אחיות וטרינרים 
על דר' סיטון ערן פילוסופיה ורפואה

לכל רופא ישנה פילוסופיה המניעה אותו, דר' סיטון מונע מפילוסופיה הקשורה לרווחת בעל החיים. הקליינט שלנו הינו קודם כל חיית המחמד, אליה המחוייבות הרפואית שלנו, המחוייבות שלנו לקליינט הינה להגינות, חביבות, ושירות טוב, אך לחיית המחמד עלינו לתת את המירב שאנו יודעים גם אם העצה תהיה מנוגדת למה שהלקוח על שניים רוצה

.

דר' סיטון , בעברו ניהל את כלביית תנו לחיות לחיות , ומרפאות פרטיות צמחוני כבר 25 שנה, ומאמין גדול כי לבעל החיים זכות אחת - על חייו. דר' סיטון ,

המשמש כמנהל ביתהספר לאחים ואחיות וטרינרים מעביר את תפיסות העולם שלו גם לתלמידיו. 

כיום דר' סיטון מנהל מחלקת בנק הדם בבית החולים הוטרינרי בבית דגן, מנהל בית הספר לאחים ואחיות וטרינרים של מכון מגיד ובית הספר לוטרינריה ובית החולים , ואחראי על מספר קורסי הכנה של וטרינרים שחוזרים ארצה לקראת בחינת הרישוי מטעם האוניברסיטה העברית, וכן מנהל מרפאה פרטית.  

 

bottom of page