ZoBL4Vb59o
top of page

  תולעת הפארק - Spirocerca Lupi

ספירוצרקה לופי, תולעת הפארק, הינה תולעת שלאחר בקיעתה במעי הכלב נודדת בדופן כלי הדם, מגיעה לאבי העורקים ולעיתים אפילו גורמת לפיצוצו ולמוות מידי של הכלב. בד"כ התולעת ממשיכה לנדוד לכוון הושט שם גורמת לגידולים ולבסוף למותו של הכלב. הטיפול בתולעת הפארק הינו במתן זריקות מונעות כל 2-3 חודשים 

 

רגישות לטיפול בתולעת הפארק MDR1- גן

 

ישנם כלבים הרגישים לקבוצת החומרים הניתנים לטיפול בתולעת הפארק ורגישות זאת נגררת גם לחומרים נוספים שאינם קשורים כלל לתולעת הפארק כחומרי טשטוש אנטיביוטיקות וסטרואידים. גזעי כלבים אופייניים הם קולי ושלטי אך כל כלב אחר יכול להיות רגיש ועם המוטציה הגנטית הזו. במידה ומופיע במשפחה מוטציה זאת יש לבדוק את כל הכלבים מאותו

bottom of page